♥ Mãn Nguyệt Tỷ Muội ♥


Mãn Nguyệt Lâu

***** Chào mừng đến Mãn Nguyệt lâu*****

Vị khách nào lỡ lạc bước qua đây, ngơ ngẩn vì một Dực vương quyền khuynh thiên hạ, bái phục một sát thủ xuyên không đầy mạnh mẽ, xin hãy tỉnh lại một phút, ghé chân uống chén nước, để tỷ muội chúng ta được phép tự giới thiệu.

Được mở ra chính thức vào ngày 21/07/2011, với một đội quân hùng hậu từ 2T, bằng tình yêu với “Vương phi 13 tuổi”, Mãn Nguyệt lâu tồn tại được đến ngày hôm nay cũng đã thay đổi rất nhiều.

Không dài dòng nữa, sau đây xin được phép giới thiệu sơ qua về nhân sự Mãn Nguyệt lâu ngày ấy và bây giờ.

_________________________________

Tiếp tục đọc